SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY:

Všeobecná zdravotní pojišťovna    Vojenská zdravotní pojišťovna      Čs. průmyslová zdravotní poj.

Oborová zdravotní pojišťovna            Zaměstnanecká pojišťovna            Zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven          Škoda                                              Ministerstva vnitra ČR
a stavebnictví                                                      
 
 

Kontakt

MUDr. Tomáš Konečný U Dvou srpů 2024/2
150 00 Praha 5

+420 257 214 618
lekar@galenmedic.cz